Dětský den 3. 6. 2019

15.06.2019 12:33

   Už se stalo tradicí, že větší děti připravují dětský den pro menší děti. Letos bylo třeba splnit 10 úkolů. Děti skákaly panáka, vyzkoušely si florbalový i fotbalový slalom a přes opičí dráhu se dostaly k vědomostním úkolům a hádaly pohádkové dvojice. Velký dík patří všem žákům z 9. C a ze 7.C, kteří se o malé děti starali a pomohli jim úspěšně se dostat do cíle. Přišli všichni od našich nejmenších z 0.A, před prvňáčky, druháky a třeťáky.

Lucie Jindráková

Fotogalerie: Dětský den 3. 6. 2019