Doma a jinde - zážitkový workshop pro žáky 8.A

20.10.2019 19:49

Připomínáme si 17. listopad 1989 a děkujeme, že workshopy podpořilo město Dobříš.

 

Co bylo cílem workhopu "Doma a jinde", kterého se zúčasnili žáci 8.A?

Seznámit se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;

rozvíjet sociální a emoční inteligenci účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);

výchova k toleranci a porozumění;

rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;

prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů);

prevence šikany;

přispění ke zlepšení klimatu třídy.

 

Workshop k pronásledování židovského obyvatelstva"Doma a jinde"

Žáci prožili postupnou proměnu společenské atmosféry třicátých let v Československu. Sledovali, jak se jejím vlivem mění život mladé dívky Evy, jaké možnosti se před ní otvírají v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně. Okamžik zásadního životního rozhodnutí si sami prožili. Workshop v dobových reáliích ukázal principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti 30. let 20. století. Workshop představil fenomén uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.

Fotogalerie: Doma a jinde - zážitkový workshop pro žáky 8.A