Doplňovací volby do školské rady

07.10.2013 20:57

OZNÁMENÍ O DOPLŇOVACÍCH VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Rada města Dobříše stanovila usnesením č. 6/17/2013/RM ze dne 28.8.2013, že školská rada 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035, okres Příbram, má 6 členů.

Lhůta pro podání návrhů oprávněných voličů na kandidáta za člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:


4. listopadu 2013, 12:00 hodin (návrh doručit ředitelce školy nebo předsedkyni volební komise)

 

Datum konání voleb:           19. listopadu 2013

Čas konání voleb:                15:00 – 18:00
 

Místo konání voleb:            

volební urny budou rozmístěny v budovách 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, Dobříš

- pro 1. stupeň budova Propojení

- pro 2. stupeň školní jídelna

 

Volební řád pro volby členů do školských rad základních škol zřízených městem Dobříš (usnesení rady města č. 7/17/2013/RM ze dne 28.8.2013 s účinností od 1.9.2013 podle  §167 zákona č. 561/2004 Sb.) naleznete zde.

 

Vyvěšeno 7. října 2013                                                         Mgr. Iva Svojitková Bergmanová

                                                                                              předsedkyně volební komise