Dopravní výchova

12.10.2018 11:24

Na začátku školního roku se žáci 5. ročníku zaměřili na dopravní výchovu.

13. září 2018 všichni absolvovali teoretickou část, kde se věnovali pravidlům silničního provozu, zopakovali si dopravní značky, dozvěděli se, jak má být správně vybaveno jízdní kolo, jak se mají jako cyklisté chovat na silnici a jaká pravidla silničního provozu musí dodržovat.

8. a 9. října 2018 pak žáci navštívili dopravní hřiště v Příbrami, kde probíhala praktická část dopravní výchovy. Žáci si znovu zopakovali zásady správné a bezpečné jízdy na kole a společně řešili konkrétní situace v dopravním provozu a na silnici.  Vše si pak procvičovali při jízdě na kole na dopravním hřišti. Na závěr si prověřili své znalosti ve zkušebních testech. Děti, které v tomto testu uspěly a zvládly jízdu podle pravidel na dopravním hřišti, získaly průkaz cyklisty.