! Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče !

07.03.2017 05:36

   Vedoucí školní jídelny žádá všechny žáky a jejich zákonné zástupce, aby nákup obědů na následující měsíc realizovali výhradně ve dnech k tomu určených a zveřejněných v dostatečném předstihu na školních internetových stránkách. Nákup obědů je také potřeba směřovat na celý měsíc!