Projekt ALCIS 2 - více pohybu pro naše děti

15.11.2016 17:25

V rámci Evropského týdne sportu se naše škola zapojila do projektu ALCIS 2, jehož cílem je začlenit fyzickou aktivitu, cvičení a sport do každodenního života dětí a podpořit  zdravý životní styl. Celého projektu se zúčastnily děti z 10 zemí Evropské unie. Z naší školy se do této akce zapojilo 8 tříd, přibližně 220 žáků.
Celý projekt zahájila hodina skupinového cvičení, která proběhla v září pod vedením lektorek aerobiku z Aerobik studia Orel Dobříš. Při této úvodní hodině děti obdržely „Diář mého pohybu“, do kterého si po dobu 6 týdnů zaznamenávaly svoji každodenní pohybovou aktivitu. Jeho prostřednictvím se děti pod vedením svého učitele také naučily rozlišovat mezi fyzickou aktivitou a sportem. Během 4 výukových lekcí učitelé seznámili své žáky s různými pohybovými aktivitami a jejich začleněním do každodenního života. Zdůraznili dětem přínosy pravidelného pohybu a zaměřili se s nimi na sestavení jejich vlastního pohybového plánu. Společně si pak vytvořili Manifest pohybové aktivity, jehož cílem bylo vyzvat své okolí k pravidelnému pohybu, který je součástí zdravého životního stylu.
Na závěrečné lekci projektu si děti opět společně zacvičily s lektorkami aerobiku, představily své Manifesty pohybové aktivity, které vytvořily pod vedením svých učitelů, a zhodnotily svoji pohybovou aktivitu během celého projektu.
Děkujeme Kláře Jandové a Denise Havlíčkové, lektorkám z Aerobik studia Orel Dobříš, za příjemné zpestření našich hodin tělesné výchovy.
Miroslava Kloudová, 2. ZŠ Dobříš