Hodina pohybu navíc

17.09.2016 17:25

 

   2. základní škola Dobříš se přihlásila do projektu „ Hodina pohybu navíc“. „Hodina pohybu navíc“ bude ve školní družině probíhat od října 2016 do června 2016 ve třech odděleních – jedno oddělení pro 1. ročník, jedno oddělení pro 2. ročník a jedno oddělení pro 3. ročník. Ve školní družině se budou žáci věnovat jednu hodinu za týden rozličným pohybovým aktivitám pod vedením učitelů tělesné výchovy. Škola vyhodnotí průběh a výsledky pokusného ověřování za příslušné období ve zprávách, jejichž strukturu, formu zpracování a časový harmonogram stanoví řídící tým, a které budou zaslány Národnímu ústavu pro vzdělávání. Pro přihlášené žáky jsou tyto sportovní aktivity zcela zdarma.

Věříme, že novými pohybovými aktivitami zvýšíme zájem žáků o sport.

Mgr. Bohumila Pallagyová