Hodiny literatury v 6. ročníku v 2. pololetí

08.04.2018 17:47

V 2. pololetí prezentujeme přečtené knihy. Každý žák má na prezentaci 20 - 25 minut. Představí svoji knihu a autora, hlavní postavu, přečte ukázku z knihy. Poté vstoupí do role hlavní postavy a vede diskusi se spolužáky o obsahu knihy. Spolužáci mu pak v závěru prezentace udělují body na stupnici 1 - 5 (5 je nejvíce bodů). Žáci se učí nejen vystupovat před ostatními a vstupovat do role, ale také vést diskusi, klást otázky a porozumět textu, který čtou.  

Fotogalerie: Hodiny literatury v 6. ročníku v 2. pololetí