Holky, kluci, pozor na kyberprostor!

21.11.2018 20:45

Žáci 5.,6.a 7.ročníku měli možnost seznámit se ve dvouhodinových blocích s nebezpečím, které může představovat využívání internetu, pokud neznají základní pravidla pohybu v kyberprostoru. Jednalo se o projekt spolufinancovaný Středočeským krajem a Vzdělávacím institutem středočekého kraje. Celkem bude ve školách uskutečněno 40 seminářů, z toho 4 proběhly v naší škole.    

Cílem programu je seznámit žáky s riziky virtuální komunikace, aby se nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování. Lektor Bc. Martin Borský předal žákům řadu informací, se kterými se nemohou sami seznámit, a upozornil je na časté chyby, které při používání internetu dělají. Ať už se jedná o vkládání a posílání fotografií, textů, ale i užívání hesel a pohybu na sociálních sítí. Projekt byl velmi zajímavý nejen pro žáky.

 

Fotogalerie: Holky, kluci, pozor na kyberprostor!