Informace k realizaci stavebních prací na 2. ZŠ Dobříš

06.12.2018 07:27

Realizace stavebních prací (nový pavilon) se předpokládá únor 2019 - únor 2020. Úprava školní jídelny a varny červen 2019 - srpen 2019.