Informace k zahájení školního roku 2017/2018

13.09.2017 16:38

4. září 2017

8:00 hodin - slavnostní zahájení školního roku ve všech třídách 1. - 9. ročníku

                  - žáci ještě nepotřebují přezůvky a školní potřeby 

                 -  žáci 1. ročníku se řídí pokyny v sekci "Budoucí prvňáčci"

Provoz ŠD od 6:40 do15:00 hodin. 

 

5. září 2017

2. - 6. ročník výuka do 11:35 hodin

7. - 9. ročník výuka do 12:00 hodin

Výdej obědů od 11:00 hodin.

ŠD - běžný provoz od 6:40 do 17:00 hodin.

 

6. září 2017

Výuka dle platných rozvrhů pro 2. - 9. ročník.