Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

14.12.2017 12:27

-          22. 11. 2017 v 17.30 hodin po konzultacích o prospěchu a chování se koná v 7. pavilonu ve školní jídelně schůzka rodičů a žáků devátých tříd se zástupci středních škol a učilišť z okresu Příbram

-          Vycházející žáci  se mohou nechat bezplatně otestovat formou profi-testů v PPP v Příbrami, pokud se rozhodují mezi gymnáziem a střední odbornou školou nebo mezi střední odbornou školou a učilištěm

 

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz

 

S pololetním vysvědčením obdrží žáci tiskopis (přihlášku nanečisto) a odevzdají ho výchovnému poradci k tisku a k potvrzení klasifikace nejpozději do 13. 2. 2018.

 

Do 1. 3. 2018 – doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – to vyžadují tyto střední školy: integrované, zdravotnické, všechna odborná učiliště a některé průmyslové školy, s termínem školní přijímací zkoušky, pokud se konají) na vybrané školy.

 

Zápisový lístek – obdrží žáci s pololetním vysvědčením a vyplněný odevzdají na jednu vybranou školu, kam byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

-          ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU!

-          Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

-          Všechny důležité informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete zde (přijímačky – co musím vědět)

-          Od školního roku 2016/2017 se mění organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání (více zde)

-          děti s diagnostikovanou speciální poruchou učení (dyslexie, dysortografie, ... ) mohou přiložit k přihlášce platné  vyšetření z PPP (střední školy by měly při přijímacím řízení brát ohledy na danou poruchu)

-          dotazy zodpovím buď přes internet  (vych.poradce.2st@2zsdobris.cz) a nebo osobně (v době konzultací, popř. po vzájemné domluvě)

RNDr. Jana Melicharová, výchovná poradkyně