! Informace pro zákonné zástupce žáků 2. ZŠ Dobříš !

07.01.2019 18:43

   Od 23. ledna 2019 do 28. února 2020 se uzavírají přední vchody do areálu školy (od silnice) a parkoviště. Pro vstup do školy se bude po dobu stavby používat vchod od pošty kolem gymnázia a vchod od sportovní haly (zadem).

Děkujeme za pochopení.     Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy