Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

19.11.2018 07:12

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:

  • 22. 11. 2018 v 17.30 hodin po konzultacích o prospěchu a chování se koná v 7. pavilonu ve školní jídelně schůzka rodičů a žáků devátých tříd se zástupci středních škol a učilišť z okresu Příbram
  • Vycházející žáci  se mohou nechat bezplatně otestovat formou profi-testů v PPP v Příbrami, pokud se rozhodují mezi gymnáziem a střední odbornou školou nebo mezi střední odbornou školou a učilištěm

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz

S pololetním vysvědčením obdrží žáci tiskopis (přihlášku nanečisto) a nejpozději do 20. 2. 2019 ho odevzdají vyplněný výchovnému poradci, aby jim mohla být vyplněna, potvrzena a vytištěna přihláška na střední školu.

Do 1. 3. 2019  musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – to vyžadují tyto střední školy: integrované, zdravotnické, všechna odborná učiliště a některé průmyslové školy) na vybrané školy.

 

S pololetním vysvědčením dostanou žáci také zápisový lístek.

Vyplněný ho odevzdají na školu, kam byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

  • ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU!
  • Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání
  • Od školního roku 2016/2017 se mění organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání
  • děti s diagnostikovanou speciální poruchou učení (dyslexie, dysortografie) mohou přiložit k přihlášce platné doporučení z PPP (při přijímacím řízení by měla být daná porucha učení zohledněna)
  • dotazy zodpovím buď přes internet  (jana.melicharova@2zsdobris.cz) anebo osobně (v době konzultací, popř. po vzájemné domluvě)