Jak se žilo za Keltů

03.11.2018 19:05

Dne 22. října se vydaly třídy 6.A a 6.C na výlet do za Kelty do Národního muzea. Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu žáci blíže poznali dobu halštatskou a laténskou. Seznámili se s různými aspekty způsobu života v tomto období, jako například stravováním, odíváním, pohřbíváním, bydlením, uměním či řemeslem. Také poznali, jak Keltové vnímali přírodní prostředí, které je obklopovalo, a zamysleli se nad tím, co máme s Kelty společného.