Jsme v projektu Šablony I i Šablony II

16.05.2019 15:50

Nový projekt na naší škole

V současné době je naše škola zapojena do projektu Šablony I. Z projektu je financován školní speciální pedagog, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celého pedagogického sboru, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, logické a deskové hry pro žáky. V tomto projektu využije škola v období od srpna 2017 do července 2019 1 739 472 Kč.

Následujícím projektem, který bude probíhat další dva kalendářní roky, jsou pokračující Šablony II. Projekt Šablony II  je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Šablony II mají naší škole nejen zajistit výše uvedené aktivity, které jsou žákům, pedagogům, zákonným zástupcům již známy, ale chtěli bychom nabídnout žákům nově klub komunikace v cizím jazyce a podpořit vzájemnou spolupráci pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Postupně budeme také realizovat projektové dny ve škole i mimo ni.

Nově se do šablon zapojuje i deset oddělení školní družiny.  V družině budou nabízeny dětem čtenářské a badatelské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Rovněž bude družina  pořádat projektové dny.

V projektu „Šablony II“ bude naše škola čerpat 2 852 811 Kč.

Mgr. Bohumila Pallagyová

 ředitelka školy