Konzultace 22.11.2017

14.11.2017 18:27

Dne 22.11.2017 (středa) proběhnou konzultace k prospěchu a chování žáků.

1.stupeň  15:00 - 17:00 hodin, 1. B - 23.11. 15:00 - 17:00

2. stupeň 15:30 - 17:30 hodin

Od 17:30 hodin se uskuteční schůzka s výchovnou poradkyní a zástupci SŠ ve školní jídelně  - pro žáky a zák. zástupce žáků 9. ročníků a vycházejících žáků z nižších ročníků.