Nadstandartní komunikace s rodiči i dětmi

12.05.2020 20:02
Vážená paní ředitelko,
moc ráda bych poděkovala jako rodič i jako zástupce školského zařízení paní učitelce Mgr. Haně Subhanové. Její přístup ke komunikaci s námi rodiči i dětmi je nadstandartní. Od prvního týdne hledá způsoby a formy jako co možná nejsnadněji a nejefektivněji žákům předávat učení. Ze zasílaných materiálů je zřejmé, že se jejich výběru a hodnotě pro výuku věnuje. Žáci (i my rodiče :-)) se můžeme spolehnout, že úkoly se objeví vždy ve stanovený den a tak si mohou učivo rozvrhnout a rozplánovat. Troufám si tvrdit, že každý den kontroluje a komunikuje s dětmi ohledně zaslaného a není jí zatěžko dětem vysvětlit látku i po telefonu. Zároveň hledá a nyní již několik týdnů i nabízí možnost on-line výuky. Velmi laskavě seznamuje děti s tímto prostředím, protože se jedná pro ně o zcela nový způsob vzdělávání a pro některé děti je obtížné se slyšet o vidět na kameře. Během těchto setkání propojuje děti mezi sebou a tím pracuje na klimatu třídy.
Jako ředitelka školského zařízení mám možnost porovnávat přístupy minimálně 9 škol a moc ráda tedy sděluji, že přístup paní magistry Subhanové je vyjímečný a cenný. Nemluvě o tom, že byla první dobrodinec, který nám do zařízení ušil a věnoval roušky pro děti i zaměstnance.
Vážená paní ředitelko, dovolte mi tedy, aby Vaším prostřednictvím poslala paní učitelce toto poděkování a Vám poskytla zpětnou vazbu o práci vašeho pracovního týmu.
 
S velkým díky a přáním pevného zdraví v této nelehké době
 
                                                                                                   Tereza Jandová a Petr Zelenka, rodiče žáka 5.D