Návštěva Podbrdského muzea

15.11.2019 00:09

Ve čtvrtek 14. listopadu třídy V.B a V.C navštívily městečko Rožmitál pod Třemšínem s cílem prohlédnout si prostory Podbrdského muzea a expozice zaměřené na osobnost Jakuba Jana Ryby a na advent. I když městečko leží asi půlhodinku cesty autobusem od Dobříše, většina žáků na toto místo zavítala poprvé. Všichni byli mile překvapeni tím, jaký zajímavý program pro ně paní průvodkyně připravily. Děti se dozvěděly spoustu informací o životě a tvorbě hudebního skladatele a učitele Jakuba Jana Ryby, měly možnost si vyzkoušet zahrát na hudební nástroje, pochopily, jaký význam měla škola a vzdělání pro děti, které Ryba učil a uvědomily si, proč i pro ně je škola důležitá. V další části programu si děti prošly adventním časem. Setkaly se se svatými Ondřejem, Barborou, Mikulášem a Lucií a díky nim pronikly do zvyků a obyčejů, které i my dodnes dodržujeme. Při závěrečném zhodnocení se děti shodly na tom, že mají inspiraci k tomu, jak strávit předvánoční dobu s rodinou nebo přáteli.

Tereza Moslerová, tř. učitelka V.B