Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

12.02.2020 21:42

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Na odborném zajištění se podílí vybraní jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť. Zadané úkoly řeší žáci samostatně pod dohledem pedagoga ve stanoveném časovém rozpětí.

Do okresního kola postoupili: Luboš Halamka, VIII.A a Anna Neubauerová, IX.D.

V I.kategorii pro 8. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se umístil na krásném 9. místě Luboš Halamka z VIII.A. Zároveň je to 4. místo mezi žáky základních škol. Vzhledem k počtu 37 účastníků jde o velmi pěkné umístění. Gratulujeme.