Pasování prvňáčků na čtenáře

01.02.2018 22:06

Na konci ledna se v zámecké konírně uskutečnilo tradiční slavnostní zakončení prvního pololetí. Panovnice Království písmenek pasovala
žáky prvních tříd na rytíře a rytířky krásného slova a přijala je do řádu čtenářského. Ceremoniál proběhl za hojné účasti rodičů i prarodičů. Městská
knihovna Dobříš ve spolupráci s paní Zdeňkou Žádníkovou Volencovou opět připravila zajímavý program plný překvapení, a to nejen pro prvňáčky.


Pasování