Pojištění žáků školy – úrazy, ztráty

25.09.2012 18:59

Odpověď:

Škola má v současné době platnou pojistnou smlouvu u České pojišťovny, která pokrývá pojistné události.