2. Pozdrav ze sportovně-adaptačního kurzu, 5.ročník, Nová Živohošť

17.09.2019 21:33

Druhá prezentace: orientační běh, paddleboard, střelba ze vzduchovky, lakros, frisbee, softball, mölky, lodičky, pohybové hry, disko...

FOTO ZDE

První prezentace aktivit z kurzů na Nové Živohošti:

FOTO ZDE