Přehlídka koníčků

15.05.2019 17:16

       Myslíte si, že dnešní děti pouze sedí u televizí, počítačů a mobilů? Určitě ne všechny! O tom nás přesvědčila i třída 5.D, která si připravila projektový den „Burza koníčků“, kde se děti navzájem seznamovaly se svými zálibami, kterými tráví svůj volný čas.

        Každý ze třídy si připravil plakát o svém koníčku, přinesl různé atributy se zálibou související apod. Nejprve si páťáci představili své koníčky navzájem. Ale
u toho neskončilo! Poté na přehlídku koníčků pozvali i další třídy. Všichni návštěvníci si se zaujetím prohlíželi (ale i zkoušeli) spoustu zajímavých činností, se kterými je seznamovaly a prováděly právě děti z 5.D. K vidění byly například tyto záliby: kreslení, rybaření, linorytí, tvoření z gumiček, geologické objevování, pečení, jezdectví, starání se o želvy, háčkování, keramika, gymnastika, herectví, tanec
a box.

        Projekt se velmi zdařil. Dozvěděli jsme se spousty zajímavostí, vyzkoušeli všemožné činnosti a viděli skvělé dovednosti dětí. Společně se třídou 5.D doufáme, že jsme někoho motivovali k smysluplnému využívání volného času a že na otázku z úvodu článku již brzy zase budeme odpovídat přesvědčivým NE.

                                                                              Za třídu 5.D, Daniela Malá

 

Foto zde: 20190515 - Burza koníčků.jpg (563,8 kB)