Preventivní program - alkohol pro žáky 7. a 8. ročníku

11.10.2017 22:36

Drogy. Jedno z mnoha nebezpečí, která na naše děti číhají.

Naše škola se snaží žákům podávat co nejvíce objektivních informací o nebezpečí drog a návykových látek a působit v této oblasti preventivně. Dnešní dopoledne proto všichni žáci 7. ročníku a částečně 8. ročníku absolvovali přednášku Preventivní program - alkohol, který je součástí Minimálního preventivního programu školy. Dozvěděli se o nebezpečnosti alkoholu a návykových látek, o jejich účincích a vlivu na tělo a psychiku člověka, konkrétně dítěte, a také o důležitosti volby smysluplného trávení volného času.

Fotogalerie: Preventivní program - alkohol pro žáky 7. a 8. ročníku