"Příběhy bezpráví" v naší škole

05.11.2018 18:41

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2018, který organizuje společnost Člověk v tísni. Ve středu 7.11.2018 se bude konat filmová projekce a beseda s pamětníkem Jiřím Čtvrtečkou, olympionikem z roku 1968 (byl na 4. místě v singkanoi), dlouholetým trenérem Dukly, členem Českého klubu olympioniků.

Letošní ročník je věnovaný únorovým událostem roku 1948, od kterých letos uplynulo 70 let. Žáci se seznámí s osudovými okamžiky naší historie v jednom z nabízených dokumentárních snímků.

Projekt přispívá k tomu, že mladí lidé mají možnost se osobně potkat s pamětníky a vyslechnout si jejich vyprávění.

 

Více na  - https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi