Přijetí (nepřijetí) dětí do 1. ročníku zvolené základní školy

06.01.2014 20:35

Je zajištěno, že všechny děti s trvalým bydlištěm v Dobříši budou přijaty na jednu ze základních dobříšských škol?

   Všechny děti, které se zúčastní zápisu do prvního ročníku v základních dobříšských školách, budou přijaty  k základnímu vzdělávání na 1., nebo 2. základní školu v Dobříši.

 

Bude dítě po odmítnutí na 1.ZŠ automaticky přijato na 2.ZŠ, nebo  je třeba absolvovat zápis na obě školy?

   Dítě, které nebude přijato na 1.ZŠ Dobříš, se musí poté zúčastnit zápisu do prvního ročníku i na 2. základní škole, která má také řádný zápis ve dnech 16.1. a 17.1.2014 (shodně s 1.ZŠ Dobříš). Termín pro dodatečný zápis na 2. základní školu Dobříš je vyhlášen na den 29.1.2014 po telefonické domluvě ( tel. 318 521 002), kdy bude určena hodina zápisu. V případě, že do té doby nebude zák. zástupce dítěte znát rozhodnutí z 1.ZŠ Dobříš o přijetí - nepřijetí, je možné ještě telefonicky nebo ústně domluvit dodatečný zápis v pozdějším termínu, nejpozději ale do 15.2.2014.

(V řádném termínu  se může dítě zúčastnit zápisu do prvního ročníku na první a druhé základní škole. )