Procházka vesmírem ve Štefánikově hvězdárně

10.10.2018 00:00

   Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se žáci V. A  vydali na exkurzi do Štefánikovy hvězdárny v Praze. Cílem bylo rozšířit si znalosti o naší planetě a jejím bližším i vzdálenějším vesmírném okolí. Zážitkem byla už cesta lanovkou na Petřín, kde se hvězdárna nachází. Překrásné výhledy na sluncem ozářenou Prahu všechny uchvátily.  V samotné hvězdárně na nás čekal program zaměřený na učivo probírané v 5. ročníku. Po skončení programu měly děti možnost položit dotazy lektorovi, který na ně odborně, ale pro děti srozumitelně odpovídal. Nakonec jsme se podívali do kopule hvězdárny a dalekohledem pozorovali Slunce. Návštěva hvězdárny byla velmi zajímavá, dětem se líbil program i výstavní prostory hvězdárny. Ocenili jsme také individuální přístup pracovníků hvězdárny k naší třídě.