Projekt "Příběhy našich sousedů"

16.05.2019 15:52

Žáci 2. základní školy se setkávali s pamětníky

      „Příběhy našich sousedů“ je projekt neziskové organizace Post Bellum, do něhož se zapojili žákyně a žáci 8. D za drobné podpory třídního učitele.

V čem projekt spočívá?

         Od podzimu loňského roku se setkávali se dvěma pamětníky – panem Františkem Kubíčkem a panem Jaroslavem Holanem. Nutno podotknout, že staršímu z obou pánů bude letos 95 let, mladšímu 89. Setkávání probíhala na půdě školy, kde si životní příběh jednoho z pamětníků mohli vyslechnout všichni žáci 8. D, dále ve skupinkách v místním domově seniorů, ale i v domácím neformálním prostředí jednoho z pamětníků.

            Žáky samozřejmě nejvíce zajímalo období Protektorátní republiky či dalších významných událostí 20. století, ale rozhodně se bez zájmu neobešly záležitosti všedního života. Dotazy směřovaly k  dětství v době První republiky, zejména školní docházce a vztahu mezi tehdejšími kantory a žáky, tehdejší technické vymoženosti, způsob trávení Vánoc a mnoho dalšího. Velkým překvapením se jim stala pracovní sobota, kterou by asi nikdo z nich znovu zavádět nechtěl.

      Z každého setkání byl pořízen audio záznam, ze kterého budou použity nejzajímavější okamžiky. Ty budou uchovány jako odkaz budoucím generacím jako „Paměť národa.“

           Setkávání mezi nejmladší a nejstarší generací je v dnešní uspěchané a přetechnizované době velkým přínosem pro obě zúčastněné strany. Žáci se učí zpomalit a naslouchat, uvědomí si, že stavíme na tom, co nám generace před námi svojí prací a pílí přichystaly, že jim patří náš velký dík. Starší zjistí, že mají stále co nabídnout a hlavně – že se najdou ti, které jejich životní příběh zajímá.

Ing. Matyáš Zicha