Školní jídelna - důležitá upozornění

10.06.2020 16:32

 Vážení zákonní zástupci,

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ na nový školní rok 2020/2021 je možné stáhnout ZDE, nebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny. Vyplněné a podepsané přihlášky lze zaslat naskenované emailem na jidelna2zsdobris@seznam.cz nebo přinést osobně do kanceláře ŠJ, případně vložit do schránky školy, umístěné u hlavního vchodu, nejpozději do 21. června 2020.

Stravné v hotovosti na září 2020 je možné platit v kanceláři ŠJ od 24.8.2020.

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a nových žáků 6. tříd:

Na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ bude každému strávníkovi přidělen VARIABILNÍ SYMBOL, který budete potřebovat pro zřízení INKASA. Tento VS bude zaslán na Vámi uvedený kontakt do konce června 2020. Vyplněný souhlas s inkasem společně s potvrzením z banky můžete nosit do kanceláře ŠJ nebo jej vložit do schránky u hlavního vchodu školy do 20.8.2020. Při pozdějším dodání bude platba za stravné na měsíc září možná pouze v hotovosti.

 

Děkuji! Z. Kopecká, vedoucí ŠJ