Sportovně-turistický kurz 5. ročníku

23.09.2019 18:04

Ve dnech 16. - 20. září se žáci pátých tříd zúčastnili spolu se svými třídními učitelkami sportovně-turistického kurzu. Kurz se konal v areálu Juniorcampu na Nové Živohošti a vedli ho učitelé a instruktoři tělocviku. Účelem kurzu nebylo pouze zasportovat si, ale i prožít společné chvíle s kamarády, navázat nová přátelství, ukázat si, že je důležité spolupracovat, pomáhat slabším a vzájemně se podporovat. Děti prožily dny se sporty jako jsou softball, frisbee, lakros, mölkky, střelba ze vzduchovky, orientační běh, pádlování na pramici, paddleboard. Během pobytu děti nacvičovaly sportovní dovednosti v týmech a mohly si i poměřit síly mezi sebou navzájem v soutěžích a závodech. Velký ohlas také vzbudil zápas v softballu mezi dětmi a jejich učiteli. Podle ankety, kterou pisatelka tohoto článku s dětmi udělala, se dětem nejvíce líbil softball a také dobré jídlo místního kuchaře.