Stravování pro žáky 1. - 2. ročníku od 2.9.2019

14.08.2019 09:22

Po dobu uzavření ŠJ je zajištěno stravování v restauraci "U Tří statkářů" pro žáky 1. - 2. tříd, kteří vyplnili přihlášku ke stravování již v červnu 2019. Cena oběda zůstává 80,- Kč (polévka + hl. chod + pití). Stravování bude zahájeno 16.9.2019.

Částku za obědy je nutné uhradit v hotovosti v týdnu od 2.9. do 4.9.2019 (pondělí až středa) u vedoucí ŠJ - dočasně v pavilonu 1. stupně, boční vchod (září - 880,- + říjen do 14.10. 800,- Kč = celkem 1680,- Kč) v době od 7:15 do 8:00 hodin.

 

Pozn.: V tuto chvíli je kapacita "U Tří statkářů" naplněna. Pokud některý přihlášený žák neuhradí v 1. týdnu stravování, bude jeho místo nabídnuto dalším žákům.