TECHAK Březnice

27.02.2020 20:17

Ve středu 26. února se žáci V.B zúčastnili projektového vyučování na Technické akademii v Březnici. Toto vzdělávací centrum, které je známé spíše jako TECHAK, nabízí výukové programy, které dětem přibližují oblast ICT a digitálních technologií. Po prezentaci, která děti uvedla do světa robotů, se děti pustily do sestavování robotické ruky z Lega. Ruku poté naprogramovaly, aby byla schopná uchopit a zase pustit předmět. Téměř všechny děti tento úkol úspěšně zvládly. Dále si děti vyzkoušely programování ve světě Minecraftu. Některé děti si s tímto zadáním také hravě poradily, některé s řešením úkolu už měly potíže, ale díky radám lektora a spolužáků dokázaly toto zadání aspoň částečně splnit. Největší ohlas ale měla virtuální realita. Ta díky brýlím na chvíli přenesla děti na různá místa – vesmír, podmořský svět, New York. Třída se z Březnice vrátila nadšená a obohacená o spoustu cenných zkušeností.

Tereza Moslerová, třídní učitelka V.B