Učme společně

22.09.2019 10:46

Zapojili jsme se do výzvy Měsíc gramotností - Učme společně, ve které jsme s kolegou jiného vyučovacího předmětu společně plánovali a realizovali výuku. Ve dvou osmých ročnících se žáci seznamovali s anglickými autory a v týmech připravovali prezentace pro ostatní spolužáky. Součástí prezentací bylo seznámení s autorem a ukázka z díla v anglickém a českém jazyce. Pracovní listy, se kterými žáci pracovali, byly také dvojjazyčné. Z autorů můžeme jmenovat např.: Lewis Carroll, Daniel  Defoe, Charles Dickens, Rudyard Kipling, C.A. Lewis nebo J.Rowlingová.

Fotogalerie: Učme společně