Úhrada učebnic (z února 2014)

18.06.2015 19:31

Školská rada projednala a odsouhlasila úhradu ztracených a poškozených učebnic. 

1) Ztráta učebnice - úhrada v plné výši současné pořizovací ceny 

2) Poškození závažné (učebnici již nelze použít) - úhrada v plné výši současné pořizovací ceny 

3) Poškození méně závažné (učebnici lze použít): 

    a) učebnice starší než 5 let od vydání - úhrada 30% současné pořizovací ceny 

    b) učebnice 3-5 let od vydání - úhrada 50% současné pořizovací ceny 

    c) učebnice do 3 let od vydání - úhrada 80% současné pořizovací ceny