Vyhodnocení harmonogramu plnění stavby ke dni 13. 5. 2019

15.05.2019 20:35

Vyhodnocení harmonogramu plnění stavby projektu „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. základní školy Dobříš, Školní 1035“ ke dni 13. 5. 2019 ... PDF