Zajištění provozu školy 6.11.2019 - stávka

05.11.2019 08:47

Vážení zákonní zástupci,

 

dne 6.11.2019 bude vyučování končit v 11:35 hodin. Po dobu vyučování bude zajištěna výuka nebo dohled nad žáky. 

Ranní i odpolední ŠD má provoz bez omezení.

Školní jídelna zajišťuje stravování  v plném rozsahu.

 

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy