Stav prací - říjen 2014

06.10.2014 11:14

Školská rada při 2. ZŠ Dobříš a vedení školy si Vás dovoluje informovat
o probíhajících stavebních pracích v areálu školy.

Tělocvična školy – v současné době je tělocvična vymalovaná, proběhla rekonstrukce topení, oprava a vyčištění obkladů stěn a pokládka nové podlahy.  Probíhá lajnování, lakování podlahy, upevňování a revize nářadí. Tělocvična bude opět v provozu od 13.10.2014.

Plato – na základě výběrového řízení probíhá rekonstrukce plochy plata v areálu školy – viz příloha. Předpokládaný termín dokončení je 31.10.2014. Součástí rekonstrukce bude i vybudování nového vstupního schodiště do pavilonu č. 7 – vstup do školní jídelny. 

Před dokončením je také předání pavilonu č. 4, který již má nový „kabát“ v podobě fasády, ale probíhají ještě dokončovací práce, lešení je již odstraněné.

Těšíme se, že již v listopadu budou moci žáci obou stupňů opět využívat školní plato k pohybu v době velké přestávky, školní družina k odpoledním činnostem a sejdeme se na něm také společně
2. prosince 2014 na tradiční vánoční akci.

Zároveň předpokládáme, že na rekonstrukci plata navážeme řešením zeleně mezi pavilony, o kterém jsme v loňském roce hodně diskutovali na společných setkáních s rodiči. Pro letošní školní rok již máme nabídku na spolupráci ohledně realizačního návrhu od členů Nová škola za jeden provaz, o.s.  Chtěli bychom, aby byla do budoucna využívána celá školní zahrada, ne pouze její část. První kroky plánujeme již na jaro 2015.    

 

Detaily k úpravě školního plata najdete ZDE.