Září - umělecká řemesla

05.10.2017 18:22

Letošní celoroční plán je zaměřen na seznámení s řemesly a zaměstnáními.

           Na září jsme vybrali umělecká řemesla se zaměřením na šperkaře, řezbáře, zlatníky apod. Děti měly možnost se seznámit s prací těchto řemesel a také si to  v rámci možností i vyzkoušet. Například kreslily návrhy šperků a některé z nich i vyráběly.

             Všechny děti byly  na začátku roku seznámeny s řádem a pravidly naší školy a také s řádem školní družiny i jídelny. Seznámily se i s bezpečnostními pravidly v areálu školy i mimo něj.