Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
se koná ve školní jídelně v pondělí 18. 6. 2018 v 16:30 hodin.

 

 

Ve školním roce 2018 - 2019 budou pravděpodobně třídními učitelkami 1. tříd:

Mgr. Jana Štrausová

Mgr. Radka Jílková

Bc. Jana Holečková