Zápis do 1. třídy AKTUÁLNĚ

18.03.2020 15:39

Vážení zákonní zástupci.

zápis k povinné školní docházce bude probíhat od 1. do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Na základě doporučení MŠMT upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

a) prostřednictvím datové schránky,

b) emailu s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail),

c) poštou,

d) případně dle konkrétní situace osobně v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin.

 

Ve složce Dokumenty jsou ke stažení následující tiskopisy:

a) zápisní list  do 1. třídy

b) žádost o přijetí k povinné šk. docházce

c) žádost o odklad - k té musíte přiložit doporučení ŠPZ a lékaře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Tiskopisy vyplňte v PC nebo hůlkovým písmem.

* Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy :) 

 

Už nyní se na vás všechny těšíme:))

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je uzavřená. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

 

PPP SK, pracoviště Příbram

Pod Šachtami 294

261 01  Příbram