Projekty

Mezinárodní projekty nás baví

27.04.2019 10:14
Mezinárodní projekty nás baví Na podzim roku 2018 se třídy 4.C a 7.C zúčastnily již tradičně česko-slovenského projektu „Záložka do knih spojuje školy“. Každý ročník je tematicky zaměřen a ten letošní se nesl v duchu oslav 100 letého přátelství našich zemí. Hlavním motivem záložek byly...

eTwinning - Děti dětem - Halloween 2017

22.01.2018 09:00
VI. C, VI.AB, III. C a přípravná třída

Setkání nejen po síti - 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Komenského Děčín

18.06.2017 22:02
Na začátku letošního školního roku jsme navázali spolupráci se základní školou v Děčíně. Spolu jsme pak vstoupili do mezinárodního projektu Adventures in my town v rámci programu eTwinning. Hlavním cílem našeho projektu bylo přiblížit kamarádům z různých zemí a měst historii a každodenní život...

"SEND A POSTCARD 2017" - soutěž v Aj

16.05.2017 06:28
V rámci eTwinningového projektu Adventures in my town jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Send a postcard 2017. Žáci VI. D natočili krátkou vizitku našeho města s názvem Dobříš – town of sport, history and culture. Děti se věnovaly historii, kultuře a sportu v našem městě a představily ho...

Projekt ALCIS 2 - více pohybu pro naše děti

15.11.2016 17:25
V rámci Evropského týdne sportu se naše škola zapojila do projektu ALCIS 2, jehož cílem je začlenit fyzickou aktivitu, cvičení a sport do každodenního života dětí a podpořit  zdravý životní styl. Celého projektu se zúčastnily děti z 10 zemí Evropské unie. Z naší školy se do této...

Atletika pro děti

31.10.2016 22:21
Český atletický svaz vstupuje v roce 2016 se svým projektem "Atletických přípravek a školek" do svého sedmého ročníku. Cílem programu je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí...

Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

11.10.2016 11:17
   Přípravné třídy naší školy se přihlásily do spoluúčasti na projektu Ústředního cvičitelského sboru rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Jde o projekt České obce sokolské, která v něm připravila...

Hodina pohybu navíc

17.09.2016 17:25
     2. základní škola Dobříš se přihlásila do projektu „ Hodina pohybu navíc“. „Hodina pohybu navíc“ bude ve školní družině probíhat od října 2016 do června 2016 ve třech odděleních – jedno oddělení pro 1. ročník, jedno oddělení pro 2. ročník a jedno oddělení pro 3. ročník. Ve...