Let´s speak together

 
Rodilý mluvčí Vance P.O´REILLY
 

    2. ZŠ Dobříš je zapojena od října 2014 do projektu „Let´s speak together“. Jde o projekt podporující výuku anglického jazyka a nabízí učitelům anglického jazyka možnost vyučovat v hodinách společně s rodilými mluvčími. Vedle toho je možné využívat rodilé mluvčí i při mimoškolních aktivitách a vzdělávání pedagogů.

    Prvním rodilým mluvčím a naším kolegou je Vance P.O´REILLY, zkušený pedagog, který učí žáky zábavnou formou zvládnout úskalí anglické výslovnosti. Je u žáků oblíbený pro svoji bezprostřednost a pozitivní přístup.

    Díky projektu působí ve škole také mladý Američan, Sam Fitzgerald, který má zkušenost s výukou v Čechách. Jeho přítomnost v hodinách anglického jazyka obohacuje zkušenost žáků s živým jazykem.

    Aktivní přítomnost mluvčích v hodinách anglického jazyka zvyšuje motivaci žáků komunikovat v angličtině. Rodilí mluvčí se aktivně zapojují do výuky, ale rozvíjí také komunikaci v anglickém jazyce uvnitř školy a při individuální výuce pedagogů.

 

 

Rodilý mluvčí Sam Fitzgerald
 

    V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu "Let´s speak together". Náš rodilý mluvčí se jmenuje Sam Fitzgerald a pochází z USA ze státu Massachusetts.  Přes počáteční ostych jsme začali konverzovat a rozvíjet řečové dovednosti. Každý týden během výuky anglického jazyka procvičujeme výslovnost a rozšiřujeme slovní zásobu. Dozvídáme se také užitečné informace o životě v anglicky mluvících zemí. Ptáme se na aktuální dění. Porovnáváme s našimi zkušenostmi a rozlišujeme zvyklosti běžného života.  Je to pro nás vítaná zkušenost, jak se domluvit a porozumět v cizím jazyce. Sam je vstřícný, trpělivě nám vysvětluje nejen nová slovíčka, ale i gramatické jevy formou hry, obrázků, osobních příkladů a dalších aktivit.

Sam, thanks for teaching us.           Your classes: 5.AB, 7.C, 8.AB, 9.AB

H. Svojtková