Pohár vědy NEURON


 
vedoucí projektu: Mgr. Hana Petráková Hartmannová

Fyzikální soutěž - Pohár vědy (Nobel 2013, Kvark 2014, Neuron 2015)
Účastníme se od školního roku 12/13 (od 2. ročníku).Naše tříčlenné družstvo se vždy dostalo do mezinárodního finále, mezi 10 nejlepších řešitelů.

 

Prostřednictvím soutěže Pohár vědy chceme mladou generaci - již od nejútlejšího věku - vést k zájmu o fyziku a další přírodní vědy. Soutěžící týmy řeší ve čtyřech kolech zábavné úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy. Nejlepší týmy postoupí do mezinárodního finále, které se uskuteční v červnu 2015.

Letošní čtvrtý ročník Poháru vědy, s podtitulem NEURON 2015, probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Nadačního fondu Neuron a dalších partnerů a sponzorů. Na přípravě soutěžních úkolů, které se každý rok obměňují, se podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dílčí cíle projektu

  • zapojit co možná nejširší okruhu dětí a mládeže, od mateřských až po střední školy,
  • na základě více než dvacetiletých zkušeností dále rozvíjet původní debrujárskou myšlenku popularizace a tzv. "odmystifikace“ vědy,
  • vést účastníky soutěže k samostatnosti, minimalizovat pomoc dospělých vedoucích týmu,
  • přitáhnout mladou generaci k soustavnějšímu zájmu o vědu a techniku.

Organizátor Poháru vědy, Asociace malých debrujárů České republiky (AMD ČR) je součástí Mezinárodní federace malých debrujárů (FIPD), hnutí působícího ve více než 49 zemích všech kontinentů. Soutěž Pohár vědy navazuje na celou řadu dosavadních aktivit v oblasti popularizace vědy mezi dětmi a mládeží, které AMD ČR pořádá a organizuje již od svého vzniku v roce 1992.

Putovní pohár, symbol a hlavní výhru soutěže, věnoval Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., čestný prezident českých debrujárů.Letošní družstva:

Gramíci (7C):
Vodenka Matěj
Švagr Rostislav
Šťastný Adam
Clareboats Elvis

4 newtony (8B):
Uriková Klára
Uriková Tereza
Pešek Adam
Vášová Lucie

Atmosféry (9A):
Pincová Monika
Valešová Zuzana
Švagrová Kristýna

Leden 2015 -  téma: mosty

  Únor 2015 - téma: barometry

  Březen 2015 - téma: lidské tělo a smysly

  Duben 2015 - téma: fyzikální