Projekt EU - "Cizí jazyky pro život"

 

    Od letošního října byl na 2. ZŠ Dobříš otevřen zcela nový zájmový kroužek Francouzština s úsměvem. Přihlásilo se rekordních 21 žáků z 1. i 2. stupně a název kroužku napovídá, že hlavní snahou při výuce tohoto jazyka je přivést žáky k učení hravou formou.

Moderní metody vyučování jsou žáky přijímány s nadšením, avšak největší motivací je pro ně přítomnost rodilé mluvčí, kterou se nám podařilo získat na celý školní rok 2015. Tato mladá francouzská asistentka spolupracuje s naší školou na základě projektu EU Cizí jazyky pro život. Vyučování Julie Delmet probíhá v tandemu s Mgr. Terezou Pekárkovou, která je zároveň její uvádějící učitelkou.

    Francouzština je tak po angličtině další vlaštovkou, která předpovídá směr, kterým se chceme ve výuce cizích jazyků vydat a pevně věříme, že podobných a dlouhodobějších celoevropských projektů bude více a bude možné se jich zúčastnit.

Mgr. Tereza Pekárková

(vyučující francouzštiny na 2. ZŠ Dobříš)