Výzva 56 OP VK

Jazykově-vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii s názvem

"Do Velké Británie za novým poznáním"

Za pomoci prostředků EU z Výzvy 56  v programu OP VK jsme připravili zahraniční jazykový pobyt. Naši žáci na přelomu září a října (28. 9. - 4. 10. 2015) vyjedou do jižní Anglie. Cesta autobusem do městečka Littlehampton je určena pro 20 žáků a 3 pedagogy naší školy.

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka. Žáci absolvují výuku angličtiny v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Výuka bude probíhat v jihoanglickém městečku Littlehampton. Pobyt je doplněn řadou výletů a prohlídek nejznámějších míst jižní Anglie a hlavního města Velké Británie, Londýna. 

     https://do-anglie-za-novym-poznanim.webnode.cz/

Dotace byla přiznána a uhrazena na účet školy.

 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2315

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výše požadované podpory: 276 000 Kč
Období: červenec 2015 - listopad 2015