Výzva 57 OP VK

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/1.1.00/57.0069

 

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Projekt:  Rozvoj pracovních a jazykových kompetencí žáků


Výše požadované podpory: 276 000 Kč


Období: červenec 2015 - listopad 2015

 

Dotace byla přiznána a uhrazena na účet školy.

 

 

Rozvoj pracovních kompetencí žáků - Mgr. Ciboch.

Realizace projektu: 2.10.2015 - 11.12.2015 

Pro zlepšení motivace žáků a měkkých dovedností byly využity tyto pedagogické metody:

* projektové vyučování

* kooperativní učení

* formativní hodnocení

* prezentace výrobku

* využití výrobků i v jiných předmětech/třídách, výroba dřevěných domovů (ptačích budek) pro rorýse

 

Našim cílem je vyrobit ptačí domovy pro rorýse a postupně splnit podmínky pro zapojení do projektu Rorýsí škola. Více na internetových stránkách Rorýsí škola.

 

Obsah hodin: Technická dokumentace, orýsování, řezání, dlabání, zahlubování, spojování, povrchová úprava, práce s el. nářadím, pájení elektronických výrobků.

 

Rozšířeno bylo vybavení el. nářadím a obráběcími stroji pro úpravu velkoformátových materiálů. Došlo k celkové modernizaci školních dílen.

 

Školní dílna v současné době umožňuje tyto činnosti:

a) práce se dřevem: obrábění (broušení, řezání, vrtání) a spojování vč. povrchové úpravy dřeva;

b) práce s kovem: obrábění (broušení, řezání, stříhání, vrtání) a spojování kovů;

c) práce s plastickými hmotami: stříhání, řezání, ohýbání, spojování a povrchová úprava.

d) obrábění dřeva za pomocí základních el. nářadí (řezání, broušení, vrtání)

 

Žáci pracovali podle zadaných úkolů s použitím inženýrského řešení problému. Výběr technik a možností opracování a spojování dřevěného materiálu, dosažení cíle technických dovedností pro výrobu ptačí budky s vrchním otevíráním. Vytvořením podmínek pro týmové řešení a spolupráce žáci plnili úkol s úspěšnými výsledky.