Rodičovská iniciativa

 

Vznik občanského sdružení "Nová škola za jeden provaz"


   Při 2. ZŠ v Dobříši vznikla v uplynulých měsících iniciativa rodičů, která se v současnosti proměňuje v občanské sdružení s názvem Nová škola za jeden provaz.
   Hlavními cíli sdružení jsou podpora spolupráce mezi školou a rodiči, pomoc při obnově a rozvoji školního areálu, podpora bezpečného a zdravého prostředí ve škole nebo spolupráce při přípravě kulturních akcí a komunitních programů. 

Za přípravný výbor sdružení

Petra Klvačová, Žaneta Stiborová, Petra Štěpová
 

 

Název a sídlo občanského sdružení
 

Název: občanské sdružení Nová škola za jeden provaz

Zkratka: Nová škola za jeden provaz o. s.

Sídlo: Školní 1035, 263 01 Dobříš


 

Cílem sdružení je:

    a) podpora partnerské spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
    b) spolupráce při přípravě a pořádání kulturních akcí a komunitních programů
    c) podílet se na obnově a rozvoji školního areálu
    d) podpora a pořádání vzdělávacích projektů pro rodiče, učitele a žáky
    e) vytváření nabídky a podpora zázemí pro volnočasové aktivity v rámci školy
    f) podpora bezpečného a zdravého prostředí ve škole

 

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem

je Mgr. Petra Klvačová. e-mail: petra.klvacova@seznam.cz

 

AKCE