Školní družina (2019-2020)

 
Provozní doba:   od 6.40 hodin do 17 hodin

( kontaktní telefon 606 962 855 )

( telefon na vedoucí vychovatelku - 777 483 684 )

 

Platby za ŠD ... GE Money 300521684 / 0600

 

   Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním výuky, ale neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba – jako hlídání dětí. V družině je dětem poskytován odpočinek, rekreace, ale také zajímavé využití volného času.

   Činnost ve školní družině by měla v dětech rozvíjet vědomosti, dovednosti a postoje důležité pro život ve společnosti. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu druhých.

   Veškerá činnost probíhá hravou a nenásilnou formou, děti mají prostor k vlastní tvořivosti.

   V družině je v současné době 10 oddělení a v každém může být nejvýše 30 dětí.

 

Školní družina

Jméno a příjmení Odděl. E-mail Telefon
Eva PLETICHOVÁ
( vedoucí vychovatelka )
ŠD eva.pletichova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Božena BIBOVÁ
( přízemí, I. C )
ŠD4  
Kateřina KLIMTOVÁ
( 1. patro, III. C )
ŠD7 katerina.klimtova@2zsdobris.cz
Hana PALANOVÁ
( přízemí, III. A )
ŠD3  
Lucie PAVLÍČKOVÁ
( přízemí, I. B )
ŠD5 lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
Klára SUDOVÁ
( přízemí, III. D )
ŠD1  
Klára SZABOVÁ
( přízemí, II.A )
ŠD10  
Libuše TURYNSKÁ
( přízemí, II. C )
ŠD2  
Iveta VESELÁ
( přízemí, III. B )
ŠD8  
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ
( 1. patro, II. B )
ŠD6  
Iva ZŮZOVÁ
( přízemí, I. A )
ŠD9