Školní družina (2019-2020)


Z důvodu nesplnění min. počtu dětí nebude o pololetních ani jarních prázdninách otevřena družina. Provozní doba:   od 6.40 hodin do 17 hodin

( kontaktní telefon 606 962 855 )

( telefon na vedoucí vychovatelku - 777 483 684 )

Školní družina při 2.ZŠ Dobříš je určena pro žáky 1. - 5. ročníku. Hlavním cílem ŠD je zabezpečit zájmovou, rekreační a vzdělávací činnost dětí v době mimo vyučování. ŠD přispívá ke správnému využití volného času dětí. Umožňuje dětem činnost v kolektivu, upevňuje kamarádské vztahy, soutěživost, vzájemnou ohleduplnost a pomoc dětí.  Dětem jsou k dispozici didaktické a společenské hry, hračky, stavebnice, které poskytují smysluplné využití. Děti budou zapojeny do celoročního projektu. Děti mohou trávit volný čas v areálu školy, na pískovišti nebo na sportovním hřišti vedle školy.

 
Provoz družiny :
ráno : 6:40 - 7:40 ( příchod nejpozději do 7:30 )
odpoledne : 11:35 - 17:00
 
Příspěvek, který je vybírán na období září až prosinec, činí :
800,-   GE Money 300521684 / 0600 ( VS Vašemu dítěti přidělí jeho vychovatelka )
 
 

Celoroční družinový plán  ,,Ukaž co umíš“

 
 
Zahajujeme nový školní rok a vítáme prvňáčky ve školní družině.
Seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny.
 
 
Jméno a příjmení Odděl. E-mail Telefon
Eva PLETICHOVÁ
( vedoucí vychovatelka )
ŠD eva.pletichova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Božena BIBOVÁ
( přízemí, I. C )
ŠD4  
Eva PLETICHOVÁ
( 1. patro, III. C )
ŠD7 eva.pletichova@2zsdobris.cz
Hana PALANOVÁ
( přízemí, III. A )
ŠD3  
Lucie PAVLÍČKOVÁ
( přízemí, I. B )
ŠD5  
Klára SUDOVÁ
( přízemí, III. D )
ŠD1  
Klára SZABOVÁ
( přízemí, II.A )
ŠD10  
Libuše TURYNSKÁ
( přízemí, II. C )
ŠD2  
Iveta VESELÁ
( přízemí, III. B )
ŠD8  
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ
( 1. patro, II. B )
ŠD6  
Iva ZŮZOVÁ
( přízemí, I. A )
ŠD9