Školní družina (2018-2019)

 
Provozní doba:   od 6.40 hodin do 17 hodin

( kontaktní telefon 606 962 855 )

( telefon na vedoucí vychovatelku - 777 483 684 )

 

Platby za ŠD ... GE Money 300521684 / 0600

 

   Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním výuky, ale neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba – jako hlídání dětí. V družině je dětem poskytován odpočinek, rekreace, ale také zajímavé využití volného času.

   Činnost ve školní družině by měla v dětech rozvíjet vědomosti, dovednosti a postoje důležité pro život ve společnosti. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu druhých.

   Veškerá činnost probíhá hravou a nenásilnou formou, děti mají prostor k vlastní tvořivosti.

   V družině je v současné době 10 oddělení a v každém může být nejvýše 30 dětí.

 

Vedoucí vychovatelka:  
Eva PLETICHOVÁ eva.pletichova@2zsdobris.cz
Vychovatelky:  
Kateřina KLIMTOVÁ katerina.klimtova@2zsdobris.cz
Božena BIBOVÁ bozena.bibova@2zsdobris.cz
Iveta VESELÁ iveta.vesela@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ iva.zuzova@2zsdobris.cz
Tereza ŠTĚPÁNOVÁ tereza.vesela@2zsdobris.cz
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ alena.vozkova.venderova@2zsdobris.cz
Klára SZABOVÁ klara.szabova@2zsdobris.cz
Lucie PAVLÍČKOVÁ lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
Markéta TULACHOVÁ, DiS. marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Libuše TURYNSKÁ libuse.turynska@2zsdobris.cz

 

1. ODDĚLENÍ  ( ŠD4 )
Vychovatelka:  
Božena BIBOVÁ
2. ODDĚLENÍ  ( ŠD8 )
Vychovatelka:  
Kateřina KLIMTOVÁ
 3.  ODDĚLENÍ  ( ŠD10 )
Vychovatelka: 
Klára SZABOVÁ
4. ODDĚLENÍ  ( ŠD6 )
Vychovatelka: 
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ
5. ODDĚLENÍ  ( ŠD5 )
Vychovatelka:  
Iva ZŮZOVÁ
6. ODDĚLENÍ  ( ŠD7 )
Vychovatelka:  
Lucie PAVLÍČKOVÁ
7. ODDĚLENÍ  ( ŠD3 )
Vychovatelka: 
Markéta TULACHOVÁ, DiS.
8. ODDĚLENÍ  ( ŠD2 )
Vychovatelka:  
Libuše TURYNSKÁ
9. ODDĚLENÍ  ( ŠD9 )
Vychovatelka: 
Iveta VESELÁ
10. ODDĚLENÍ  ( ŠD1 )
Vychovatelka: 
Tereza ŠTĚPÁNOVÁ

NOVINKY

Plán na září 2018

03.09.2018 21:23