V měsíci listopadu nás čeká téma ,,Já jsem muzikant´´

Budeme zpívat a vyrábět jednoduché hudební nástroje.

Pozorovat změny v počasí, malovat podzimní obrázky a vyrábět

drobné výrobky na školní jarmark.

Měsíční plán