Školní jídelna

 

Vedoucí školní jídelny:  Bc. Zdeňka Kopecká DiS.

Telefon: 318 521 358

Email:    jidelna2zsdobris@seznam.cz

 

Řád školní jídelny ... PDF             Jídelníček (č. jídelny 3664) ... ZDE

 

Úplata za školní stravování ( výše stravného ):

   V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 2005, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku.

   Období školního roku trvá od 1.9. 2019 do 31.8. 2020. 

Věková skupina strávníků Výše stravného – 1 hlavní jídlo
6 – 10 let 26,- Kč
11 – 14 let 28,- Kč
15 a více let 31,- Kč

 

  Pokud strávník v nižší třídě dovrší horní hranici let do srpna 2020, platí již vyšší kategorii. Při výdeji oběda si musí vyšší kategorii nahlásit.

 

Cena kreditní karty je 40.- Kč.

 

Od 1. září 2017 je možné opět u vedoucí školní jídelny zakoupit elektronický čip, který nahradí stávající plastovou kartičku. Čip stojí 115 Kč, má velikost 4 cm a lze ho snadno přidat na kroužek ke klíčům.

 

      Školní jídelna se nachází v 7. pavilonu

      Od  šk. roku  1999/2000 přešlo veškeré řízení  výdeje obědů  na karty obsahující  čárkový kód, pomocí kterého je čtečka karet u výdejního okénka schopna rozeznat  jestli daný strávník má nebo nemá oběd zaplacený.