Školní jídelna

 

Vedoucí školní jídelny:  Jana Hamplová

Telefon: 318 521 358

Email:    jidelna2zsdobris@seznam.cz

 

Řád školní jídelny ... PDF

 

Úplata za školní stravování ( výše stravného ):

   V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 2005, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku.

   Období školního roku trvá od 1.9. 2019 do 31.8. 2020. 

Věková skupina strávníků Výše stravného – 1 hlavní jídlo
6 – 10 let 26,- Kč
11 – 14 let 28,- Kč
15 a více let 31,- Kč

 

  Pokud strávník v nižší třídě dovrší horní hranici let do srpna 2019, platí již vyšší kategorii. Při výdeji oběda si musí vyšší kategorii nahlásit.

 

Dopolední svačina + oběd v přípravné třídě
31,- Kč/den

 

Cena kreditní karty je 40.- Kč

Od 1. září 2017 je možné opět u vedoucí školní jídelny zakoupit elektronický čip, který nahradí stávající plastovou kartičku. Čip stojí 115 Kč, má velikost 4 cm a lze ho snadno přidat na kroužek ke klíčům.

 

      Ve  školní  jídelně, která  se nachází v 7. pavilonu, se  denně  stravuje 800 žáků naší školy a zaměstnanci školy. 

      Od  šk. roku  1999/2000 přešlo veškeré řízení  výdeje obědů  na karty obsahující  čárkový kód, pomocí kterého je čtečka karet u výdejního okénka schopna rozeznat  jestli daný strávník má nebo nemá oběd zaplacený a které ze dvou jídel si pro uvedený den zvolil.

      Dalším realizovaným finančně  náročným projektem ve  šk.roce  1999/2000  byla výměna už starých a nevyhovujících  stolů a židlí za  moderní tablety, jejichž  instalace   výrazně  omezila hlučnost  a zvýšila kulturu  stolování. Úroveň stolování  se také zvýšila zavedením  polévkových mís na stolech a výměnou příborů  za  modernější. Výše  uvedených  investic včetně pořízení  nejmodernější horkovzdušné trouby za 500 tisíc Kč se dostala až k hranici 750 tisíc Kč.